Training

header_training

Diverse cursussen voor:

Predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen en diakenen

 • pastorele en diaconale gespreksvoering
 • effectief vergaderen
 • moeilijke gesprekken (o.a. tucht, overlijden, post trauma)
 • teamtrainingen voor ouderling en diaken (samenwerken met behoud van de eigen ambtelijke verantwoordelijkheid)

geloofsopvoeders, jongerenwerkers en catecheten

 • welkom in de leefwereld van onze jongeren
 • geïntegreerd jongerenwerk
 • onze geloofsleer in de praktijk

leiders van kleine groepen (kringen) in de gemeente

 • verken én benut de mogelijkheden binnen de kleine groep
 • van kring-‘lijder’ naar kring-‘leider’

commissieleden

 • meer structuur in de werkzaamheden
 • een betere afstemming met het werk van de kerkenraad

onderlinge samenwerking

 • functieomschrijvingen, (samen-)werkafspraken
 • het verschil tussen functionerings- en beoordelingsgesprekken

(interne) vertrouwenspersonen

 • grensoverschrijdend gedrag in relaties binnen de kerk
 • hoe blijf je ‘scherp’ als vertrouwenspersoon