Over traject55

profielfotoTraject55  is een training- en adviesbureau voor gemeenteopbouw binnen de Gereformeerde Kerken. Eigenaar is  Anne Jan Kruizinga  uit Hardenberg. Hij beschikt als adviseur/trainer/coach en Kerkelijk Werker over vele jaren ‘brede’ ervaring.

Bij al haar advisering en begeleiding op het brede terrein van gemeente-opbouw, laat traject55 zich inspireren door onze belijdenis zoals verwoord in v&a 55 van de Heidelbergse Catechismus:

In iedere gemeente van Christus hebben alle gemeenteleden (= jong én oud), zowel persoonlijk als samen, een levensband met Christus.
Zó mogen zij delen in al Zijn schatten en gaven.
Vanuit hun levensband met Christus hebben die gemeenteleden óók een band met elkaar.
En dat betekent dat zij alle unieke gaven, welke zij van Hem hebben gekregen, niet voor zich zelf mogen houden maar met anderen moeten delen.

En wie er oog voor heeft, zal moeten erkennen hoe royaal (dat is: vorstelijk en ruimhartig) Christus, als Koning van de kerk, vele gaven binnen Zijn gemeente heeft uitgedeeld. Daarom is iedere gemeente die zich eigendom van Christus weet, in staat om samen veel werk te verrichten. Op elk gebied van gemeenteopbouw.
Dat heet: liefdedienst uit dankbaarheid! (Gez. 176a : 13)

In samenwerking met uw kerkenraad én gemeente wil traject55 graag helpen om daaraan vorm te geven. Samen een traject uitstippelen. En dan geen standaard verhaal, maar maatwerk. Passend bij uw gemeente en tot  opbouw van uw gemeente.

Maar vooral tot eer van de Koning van de kerk.

efeziers