Interim werk

Interim werkzaamheden (ook parttime)

 • kerkelijk werk
 • pastoraal werk
 • doelgroepen pastoraat
 • ouderen
 • zieken
 • jongeren
 • kinderen
 • crisispastoraat
 • catechese en geïntegreerd jongerenwerk
 • interne toerusting
 • ambtsdragers
 • leden diverse kerkelijke commissies
 • afstemming interne samenwerking