Coaching

header_advisering

begeleiding bij functioneringsproblemen / supervisie

  • bekijk het eens van ‘de andere kant’
  • een ander ziet soms meer…
  • …én, hoe voorkomen we dat het weer gebeurt…

timemanagement

  • iedere week kent 168 uren, óók die van de predikant…
  • op zoek naar de balans tussen ambt, gezin en jezelf

reïntegratie

  • ‘de weg terug’ van arbeidsongeschikt naar ‘aan het werk’  is vaak moeilijk
  • ‘1 op 1 coaching’: overzichtelijk en daardoor gemakkelijker en effectiever
  • met veel aandacht voor preventieve maatregelen
  • begeleiding door een gecertificeerde reïntegratie-adviseur