Advisering

header_advisering

organisatievraagstukken en visie trajecten

 • gemeente van Christus zijn in deze (= Zijn) tijd
 • wat zijn de kerntaken van de ambtsdrager (en wat vooral niet …)
 • wat is de juiste organisatievorm voor onze gemeente

onderlinge samenwerking

 • optimaliseren van de samenwerking tussen kerkenraad en commissies
 • de kerkenraad als werkgever (koster, jeugdwerker, enz.)
 • het instellen van een vertrouwenscommissie

gemeente-opbouw

 • werken aan ‘omzien naar’  én ‘toezien op’  elkaar
 • werken aan missionaire bewustwording

clustermodel (= een samen-model)

 • ouderlingen helpen elkaar en leren van elkaar
 • diakenen helpen elkaar en leren van elkaar
 • participatie van gemeenteleden bij pastoraat en diaconaat
 • meer mogelijkheden voor thematische aanpak

een inclusieve gemeente (= een ‘samen-gemeente’)

 • – kinderen weten zich gewaardeerd en geaccepteerd;
 • …én  jongeren óók;
 • …én  ouderen;
 • …én  gemeenteleden met een lichamelijke beperking;
 • …én  gemeenteleden met een verstandelijke beperking;
 • …én ja, wie niet?

jongerenwerk

 • catechese (passend in deze tijd)
 • jongerenpastoraat
 • jongerendiaconaat: van Woord(en) naar daden
 • geloofsopvoeding: samenwerking tussen de opvoeders